Wanneer naar de MSK-arts ?

De MSK-arts kan in veel gevallen helpen onnodige, kostbare operaties of behandelingen door medisch specialisten te voorkomen. Hij stelt een diagnose op basis van een beoordeling van houdings-, stand- en functiestoornissen, mechanisch/orthopedisch en neurologisch onderzoek en beeldvorming. Op basis daarvan kan hij ofwel adequaat zelf behandelen, of gericht doorverwijzen.De MSK-arts kan in veel gevallen helpen onnodige, kostbare operaties of behandelingen door medisch specialisten te voorkomen. Hij stelt een diagnose op basis van een beoordeling van houdings-, stand- en functiestoornissen, mechanisch/orthopedisch en neurologisch onderzoek en beeldvorming. Op basis daarvan kan hij ofwel adequaat zelf behandelen, of gericht doorverwijzen.
 

Musculoskeletale Geneeskunde is het vakgebied dat zich richt op de behandeling van klachten van, of gerelateerd aan het bewegingsapparaat. In veel gevallen kan een MSK-arts dergelijke klachten verhelpen, zonder operaties of ziekenhuisopname. Na een beperkt aantal behandelingen zijn de meeste patienten weer in staat pijnvrij te bewegen. Een MSK-arts is – anders dan een manueel fysiohterapeut – een regulier opgeleide arts die na zijn artsexamen een specialistische opleiding heeft gevolg in het onderzoeken en behandelen van klachten die samen hangen met houding en beweging.

De MSK-arts is bij uitstek deskundig in de diagnose en behandeling van pijnklachten en functiestoornissen van het houdings-, steun- en bewegingsapparaat en  van klachten die daarmee te maken hebben. Daarbij maakt hij gebruik van van methodes en technieken uit diverse medische disciplines. Zo integreert de MSK-arts de kennis van een aantal specialistische deelgebieden, zoals orthopedie, neurologie, radiologie, anesthesiologie, reumatologie en revalidatie geneeskunde.

Voor welke klachten?
 

Alle klachten die te maken hebben met ons bewegingsapparaat (wervelkolom en ledematen) of daarmee samenhangen.Alle klachten die te maken hebben met ons bewegingsapparaat (wervelkolom en ledematen) of daarmee samenhangen.

Dikwijls gaat het hierbij om duidelijke chronische klachten of juist om aspecifieke, moeilijker te duiden klachten. De MSK-arts is bij uitstek in staat het arsenaal aan diagnostische, therapeutische en preventieve technieken van zijn vakgebied doelmatig en evidence-based toe  te passen.

Indicatie

MSK gerelateerde aandoeningen betreffen typisch reversibele (i.e. niet-structurele) pijnlijke dysfuncties van wervel- en perifere gewrichten alsook daaraan gerelateerde weke delen (i.e. spieren, fascia, ligamenten en pezen).

Een dysfunctie van het HBA betekend gewoonlijk pijn, hetgeen een perfecte indicatie vormt voor MSK-behandeling als zijnde een vroege interventie, om zodoende een lang en soms eindeloos traject van chronische pijn, diverse net effectieve behandelingen en uiteindelijke invalidatie te voorkomen..

Specifieke klachten
 

Zogenoemde niet-specifieke acute en chronische lage rugpijn, inclusief dysfunctie van de lenden wervelkolom alsook de bekkengordel (i.e. heiligbeen/bekken gewrichten en schaambeen).

Chronische pijnklachten obv aandoeningen waarbij wervelstructuren zijn betrokken icm dysfunctie.

Acute en chronische aandoeningen en degeneratieve aandoeningen (“Artrose / slijtage”) van de cervicale wervelkolom.

Hoofdpijn, duizeligheid, tinnitus (oorsuizen) vanuit de nek. 

Dysfunctionele aandoeningen aan de borstwervels, inclusief daaraan gerelateerde autonome- zenuwstelsel-reacties van hart, longen en abdominale viscera (bijv. hartkloppingen, benauwd gevoel en vage buikklachten)

Pijnklachten bij aandoeningen van perifere gewrichten met dysfunctionele componenten die het gevolg zijn van ongelukken, blessures en artrose/slijtage.
Verschillen tussen MSK-arts en manueel (fysio-) therapaeut?
 

Er is een duidelijk onderscheid tussen MSK-artsen en manueel therapeuten met een achtergrond als fysiotherapeut, ook al kunnen sommige technieken overeen komen. De MSK-arts beschikt over meer kennis en meer behandelmogelijkheden, waardoor hij effectiever kan zijn. Door opleiding en bevoegdheid is in de positie om een diagnose te stellen. De MSK-arts kan indicaties en contra-indicaties goed overzien en is daarin eindverantwoordelijk. Als volledig bevoegd arts met specialistische kennis en ervaring kan hij op voet van gelijkheid overleggen met collega-artsen en specialisten.

Hoe werkt een arts Musculoskeletale Geneeskunde?

De handen van de MSK-arts zijn zijn belangrijkste werktuigen. Met specifieke technieken corrigeert hij standafwijkingen van de wervelkolom en verhelpt hij bewegingsstoornissen. Soms schrijft hij oefeningen of medicijnen voor, soms dient hij – altijd na overleg- injecties toe. Zo nodig laat hij aanvullend laboratoriumonderzoek, een röntgenfoto of MRI scan uitvoeren. Uiteraard is hij ook in staat de uitkomstenvan zulk aanvullend onderzoek te beoordelen.