Veel gestelde vragen

Wat is het verschil tussen een MSK-arts en een manueel therapeut, chiropractor of osteopaat ?

Een MSK-arts is een in Nederland aan de universiteit geneeskunde afgestudeerde medicus en heeft zich aansluitend gespecialiseerd in musculoskeletale geneeskunde.
 
De MSK-arts diagnosticeert en behandelt vanuit medische context klachten van het bewegingsapparaat, kan intercollegiaal doorverwijzen en heeft kennis en kunde om medicatie voor te schrijven, injecties te geven enz.
 
Waar hierboven genoemde therapeuten vaak manuele technieken toepassen als doel an sich, gebruikt de MSK-arts deze technieken eerder als instrument om het doel te bereiken naast andere “tools” uit de “toolbox”: medicatie voorschrijven, injecties geven etc.
Wat voor een chirurg de scalpel is, is voor de MSK-arts de manuele techniek en de handen waarmee hij dit doet.

Bovendien: de MSK-arts analyseert de gehele beweegketen bij een klacht aan het bewegingsapparaat en kijkt naar alle gewrichten die betrokken kunnen zijn in de keten en invloed op elkaars functioneren kunnen hebben.
 
Een MSK-arts zoekt ook naar de oorzaak van de klacht en de functiestoornis en richt de behandeling op de oorzaak en niet op het gevolg en voorkomt hiermee alleen maar aan symptoombestrijding te doen.
De MSK-arts kijkt dan ook naar alle afzonderlijke structuren en systemen uit de beweegketen: gewrichten, spieren en pezen, zenuwbanen maar ook vanuit orthopedisch, neurologisch, reumatologisch enz. perspectief.
Hiermee wordt voorkomen dat er iets over het hoofd gezien wordt dat er voor zorgt dat klachten niet verdwijnen of telkens weer terugkomen.
 

Wat is het verschil bij Schockwave en Dry Needling behandeling bij MC ForceMed en fysiotherapie praktijk ?

Dr. Bultman gebruikt deze technieken vanuit een specialistisch perspectief. Dergelijke behandelingen worden internationaal juist vaak door specialisten gebruikt bij de integrale behandeling van musculoskeletale klachten.
Dr. Bultman hanteert dan ook de internationaal gehanteerde richtlijnen voor diagnostiek en behandeling voor deze technieken en is zelfs aangesloten bij buitenlandse beroepsverenigingen.

En ook hier geldt weer: Dr. Bultman gebruikt deze technieken op indicatie en aanvullend aan de andere behandeltechnieken om de patiënten van hun klachten af te helpen.

Wat doet een MSK-arts anders dan een arts uit het Pijnteam ?

Ten eerste doet een behandelaar uit een pijnteam alleen maar pijnbestrijding. Bij ForceMed wordt de pijnbehandeling geïntegreerd- en gecombineerd met andere behandeltechnieken gebruikt. Door voorafgaande uitgebreid onderzoek te doen kan dr. Bultman een betere selectie maken van de patiënten die baadt hebben, maar ook de juiste techniek en behandeling op voorhand bepalen. Artsen uit een pijnteam doen dat niet en voeren ahw enkel een opdracht uit.
Daarnaast gebruikt dr. Bultman tegenwoordig veelal de Echografie als ondersteuning om de juiste plek te vinden en de naald te geleiden. In het Ziekenhuis doet men dat veelal mbv röntgen. Datg op zijn beurt geeft veel onnodige stralenbelasting.

Wat doet een arts voor MSK-Kindergeneeskunde ?

Musculoskeletale / Manuele Geneeskunde is inmiddels algemeen geaccepteerd als een effectieve methode voor de behandeling van bewegingsstoornissen en musculoskeletale pijnklachten bij adolescenten en volwassenen.
Manuele Geneeskunde is echter ook een uitstekende methode om een grote verscheidenheid aan pediatrische aandoeningen te beoordelen en zo nodig te behandelen.
Deze specialisatie wordt onderwezen via een aantal buitenlandse opleidingen voor Manuele Geneeskunde, maar is in Nederland helaas nog niet erg bekend.

Meestal betreft het baby’s en peuters met groei- en ontwikkelingsstoornissen en zelfs gedragsproblemen gezien.
De oorzaak is gelegen in orthopaedische afwijkingen, bewegings- en functiestoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat.
Ouders zien dan een onrustige- of zelfs huilbaby, een dwangstand van hoofd of eenzijdige voorkeurshouding enz. Ook moeite met drinken, slikken en zelfs darmkrampjes kunnen veroorzaakt worden door Musculoskeletale disfuncties.
Bij opgroeien zijn er ook problemen met het behalen van de diverse mijlpalen, zoals het niet kunnen oprichten of bijvoorbeeld niet van rug naar buik kunnen draaien, problemen met gaan zitten of staan.

Consultatiebureauartsen, kinderartsen en orthopeden constateren dan veel geen specifieke afwijkingen. Men kijkt dan echter naar de structuur en niet naar de functie. Kinderfysiotherapeuten zijn dan echter weer enkel gericht op oefentherapie. Het gaat erom het functioneren te beoordelen en de functiestoornissen te herkennen en behandelen.
Dit behandelen gebeurd met voorzichtige en milde technieken afgeleid van de behandeling bij volwassenen.

Het verschil met osteopathie en chiropractie: de MSK-arts is op de hoogte van de normale ontwikkeling van het houdings- en bewegingsapparaat bij kinderen en functie en bekijkt dit ook vanuit een strikt medische optiek. Het is een medisch vakgebied en beslist geen alternatieve zorg of vanuit een bepaalde filosofie.