Tarieven en vergoedingen MSK-Geneeskunde

Tarieven

MSK-arts H. Bultman is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG) en geregistreerd in het Register Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG).

 

Eerste consult  :        € 82,50  / incl. behandeling: € 98,50 

Vervolg consult :        € 68,50

 

Overige verrichtingen zoals Echografie, injecties (wervelkolom, extremiteiten): op aanvraag.

 

U ontvangt in de dagen na het bezoek aan de praktijk de nota per e-mail. Deze dient u binnen de betalingstermijn (14 dagen) te voldoen. De nota kunt u indienen bij uw ziektekostenverzekeraar voor restitutie.

 

Ook is het mogelijk om direct na uw bezoek de nota te ontvangen en per pin te betalen. 

Afmelden afspraken / niet nagekomen afspraken

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn uw afspraak na te komen, verzoeken wij u dit zsm – doch minimaal 24uur vooraf aan de afspraak – telefonisch aan ons kenbaar te maken. Afspraken op maandag dienen uiterlijk vrijdag vóór 15uur te worden geannuleerd.

Afspraken welke zonder afmelding niet worden nagekomen danwel minder dan 24uur tevoren of in het weekend worden geannuleerd, zijn wij helaas genoodzaakt voor het volle tarief in rekening te brengen.

Vergoedingen door de zorgverzekeraars

Bijna alle zorgverzekeraars hebben behandelingen van artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde opgenomen in het eerste aanvullende pakket. De vergoeding hangt af van de gekozen verzekering. In uw polisvoorwaarden vindt u het aantal behandelingen dat vergoed wordt. De behandelingen worden vergoed wanneer de behandelend arts ingeschreven is in het Register Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG). De vergoeding gaat niet af van uw verplichte eigen risico. 

 

Voor uw gemak is een overzicht gemaakt met de vergoedingen door de zorgverzekeraars.

Klik om het overzicht van de vergoedingen door de zorgverzekeraars in 2023 te bekijken.

Overzicht vergoedingen Ziektekosten Verzekeringen