Specialisaties

Onze fysiotherapeuten hebben middels bij- en nascholingen kennis opgedaan van onderstaande aandoeningen:

Claudicatio Intermittens

Aangesloten bij Claudicationet 

MS

Aangesloten bij MS zorg

COPD
Chronisch hartfalen
Medical taping