Peesaandoeningen

Veelal is een peesontsteking chronisch. De oorzaak is meestal een overbelasting, acuut danwel chronisch. Ook zien wij binnen het vakgebied van de MSK-zorg dat peesontstekingen vaak gepaard gaan met z.g. functiestoornissen van de belendende gewrichten in de ledematen. Het is uiteraard zaak om primair de veroorzakende factoren aan te pakken en de functiestoornissen, vaak dmv manuele technieken door de MSK-arts te laten behandelen. Als dat onvoldoende helpt omdat de peesontsteking al in een te ver stadium van chronische ontsteking is, rest er vaak enkel een behandeltraject met interventies om de ontsteking te elimineren. Aansluitend dient er aandacht besteed te worden aan de opbouw van de belastbaarheid en tenslotte aan het voorkomen van een recidief (preventie).

INTERVENTIES 

  • Medicamenteus: soms volstaat het kortdurend z.g. NSAID’s voor te schrijven. Dit gebeurd ook in de acute fase, al dan niet icm bijvoorbeeld Paracetamol
  • Cortisone-injecties: vaak is dit de volgende stap. Meestal ook in de (sub-) acute fase. Veelal gebeurd dit bij ForceMed onder echogeleide of voorafgaande Echo. Tegen Cortisone bestaat echter steeds meer bezwaar. Het zou het weefsel verzwakken en aanleiding vormen tot peesrupturen. Hierover bestaat echter nog geen consensus. Daarom geeft met eigenlijk nooit een dergelijke injectie bij de Achillespezen. Ook de werkingsduur zou beperkt zijn. Daarom zijn er steeds meer alternatieven voor deze injecties, waarvoor meer en meer wetenschappelijk bewijs voor bestaat:
  • ESWT: ofwel Shockwave. Dit is een (mechanische-) behandeling met geluidsshocks. Oorspronkelijk vooral toegepast bij verkalking in pezen zoals in schouders en bij hielspoor het geval is. Echter blijkt dit ook effectief bij chronische peesontstekingen van de Achillespezen, bij tennisellebogen, kniepezen enz..  Er bestaan 2 vormen van Shockwave. Het zet het peesweefsel aan tot ontstekingsremming, pijndemping en regeneratie. Dit zou moeten leiden tot definitief herstel na 3-5 behandelsessies (1x/wk). Zie uitleg aldaar.
  • PRP-injecties: dit is de meest veelbelovende alternatief voor Cortisone-injecties. Bloedplaatjes verkregen uit lichaamseigen bloed van de patiënt  wordt ingespoten op de plek van de ontsteking. Hierdoor ontstaat een ontstekingsremmende effect en kan het weefsel (definitief) herstellen. Er is meestal maar 1 injectie nodig (Single-shot).

KOSTEN & VERGOEDING

  • Voor alle interventies geldt: dit wordt gedeclareerd vanuit de MSK-zorg. Vergoeding voor de patiënt vindt plaats vanuit de aanvullende verzekering, mits voor MSK-zorg verzekerd.
  • Shockwave: 3-5 behandelingen/1x per week  zijn vaak nodig. Voordeel: vaak wel definitief herstel
  • PRP-injecties: hoewel maar een 1-malige injectie nodig is, zijn de kosten daarvoor hoog vanwege de procedure van het bloed prepareren. Daar staat tegenover dat  het herstel vrijwel altijd definitief is.
  • Voor zowel ESWT als PRP, maar ook voor Cortison en NSAID’s geldt: mist ook de oorzakelijke-, herstel belemmerende-factoren en functiestoornissen vooraf zijn opgeheven/behandeld.

PREVENTIE:

Vaak zijn het peesweefsel en de spieren door de pijn en het ontzien verzwakt. Herstel van de belastbaarheid gebeurd niet vanzelf. Daar moet gericht weer worden herstelt en opgebouwd. Dat doen wij bij ForceMed door middel van het DAVID-Concept waarbij wij na voorafgaande testen volgens een door onszelf ontwikkeld protocol mbv de DAVID-apparaten de belastbaarheid weer opbouwen ( MKT: Medische Kracht Therapie ). Meestal in 8-2 weken bij 2x per week therapie.

Na herstel volgt er uiteraard de noodzaak het opgebouwde resultaat te behouden. Hiervoor biedt ForceMed ook mogelijkheden aan (PKT: Preventieve Kracht Training). Eveneens op de DAVID-apparaten. Zie aldaar.

Kosten & Vergoeding voor MKT en PKT:

De MKT valt onder de MSK-zorg voor zover het de testen en de begeleiding betreft. Wij streven er echter na de patiënt zo snel mogelijk zelfstandig te laten trainen, waarbij er wel continu toezicht is vanuit de behandelaar(s).