Medische Kracht Therapie (MKT)

Het kan zijn dat uw klachten, volgens onze arts of fysiotherapeuten, in aanmerking komen voor Medische KrachtTherapie(MKT). Deze therapie gaat volgens het MedX concept met inzet van de MedX therapieapparaten. ForceMed beschikt over twee apparaten, zowel uw rug als de nek kunnen middels deze manier van werken onderzocht of behandeld worden.

Bij MKT maken wij onderscheid in diagnostiek en behandeling. Bij de diagnostiek kunnen wij kijken naar de spierkracht van de rug- of nekspieren. Indien er sprake is van zwakte of disbalans zal er gestart worden met krachttraining om deze spieren te versterken en de functie te verbeteren.

Voor meer informatie kunt u altijd bij ons binnen lopen, ook kunt u kijken op onderstaande websites: