Medisch Centrum ForceMed

Filosofie:

MC ForceMed richt zich op de diagnostiek, behandeling en preventie van musculoskeletale klachten:  spier-, pees en gewrichtsklachten. Dit wordt Musculoskeletale Geneeskunde genoemd: MSK-Geneeskunde.

In de MSK-Geneeskunde kijkt de MSK-arts niet alleen naar de pijnlijke structuur of de functiestoornis zelf maar vooral ook naar de wisselwerking tussen beiden: pijn kan functiestoornissen tot gevolg hebben en vise versa.

Daarnaast kijkt de MSK-arts ook vanuit zijn/haar kennis vanuit de verschillende invalshoeken welke te maken hebben met het houdings-& bewegingsapparaat zoals Neurologie, Orthopedie, Physische – en Rehabilitatie Geneeskunde, Reumatologie and Huisartsgeneeskunde.

Functiestoornissen kunnen biomechanisch van aard zijn, dan praat men over z.g. Blokkeringen. Veel vaker echter ziet men een functiestoornis als het resultaat van een aangedane structuur: bijvoorbeeld een defect of ontsteking. Dit geeft pijn en via neurofysiologische mechanismen veroorzaakt dat dan weer een  door de arts waarneembare functiestoornis en/of standsafwijking van bijvoorbeeld een wervelgewrichtje of een bekken. Dit noemen we neuro-motoriek.

Behandel-technisch kan de MSK-arts dmv  manuele technieken zoals manipulaties en mobilisaties de functiestoornis corrigeren, maar daarmee is vaak de oorzaak niet weg gehaald.

Voor de pijn kan de MSK-arts afhankelijk van de oorzaak pijn- en ontstekingsremmers voorschrijven, injecties in pezen of gewrichten van ledematen en wervelkolom zetten, of behandelen dmv Shockwave en Dry Needling.

Hetzelfde gaat ook op voor ons spierstelsel: door langdurige klachten en diverse neurofysiologische mechanismen ontstaat er spierzwakte en onbalans, maar ook door simpelweg minder te bewegen en belasten. Ook dit zal aandacht behoeven, want onbehandeld zal dit klachten van overbelasting geven waardoor de vicieuze cirkel van pijn / blokkeringen enz. weer opnieuw begint.

Het is dus niet of/of maar en/en wat wij bij ForceMed trachten toe te passen: elke klacht wordt op deze manier in kaart gebracht en per geconstateerde aangetaste structuur wordt behandeld.

Diagnostiek:

Diagnoses worden gesteld dmv van anamnese, lichamelijk onderzoek en op indicatie aangevuld met Echografie maar ook dmv van z.g. proef-injecties waarbij mogelijke pijnlijke structuren worden “geblockt” met een verdoving om zo de “pijn-generator” op te sporen.

Behandeling:

Bij MC ForceMed maakt dr. Bultman gebruik van verschillende behandelingen en combineert deze zo nodig:

 • Pijnmedicatie en/of ontstekingsremmers voorschrijven
 • Injecties toedienen met Cortisone, verdoving en hyaluronzuur. Binnenkort ook met PRP enz.
 • Shockwave: conform de richtlijnen zoals in het buitenland door medisch specialisten gehanteerd wordt bij peesontstekingen enz.
 • Dry Needling volgens het principe van de pijnbestrijding bij myo-fasciale klachten: Intra-Musculaire Stimulatie (IMS)
 • Manueel Geneeskundige technieken: tbv de mechanische functiestoornissen/blokkeringen en standsafwijkingen van wervelkolom, bekken en ledematen.
 • ATLAS-therapie vlgns Arlen: een uit Duitsland afkomstige techniek welke bij neuro-motorische en neuro-orthopedische klachten wordt toegepast.

Daarnaast biedt MC ForceMed de volgende expertises:

 • Manueel Geneeskundige behandeling van kinderen: wanneer het een (verdenking op-) motorische ontwikkelingsstoornissen betreft, maar ook bijvoorbeeld groeistoornissen, gedragsafwijkingen (huilbaby’s !!), eenzijdige voorkeurshouding enz.
 • Bedrijfspreventie: preventie van ziekteverzuim door met name krachttraining volgens ons DAVID Concept
 • Krachttraining volgens het DAVID-Concept: diagnostisch testen van spierkracht, spierfunctie en belastbaarheid. Therapie en trainen volgens ons HIT-protocol.
 • Balans Module: opsporen en diagnosticeren van balans en evenwicht problemen. Met aansluitend een oefenprogramma ter correctie van de onbalans.
 • HIIT-cardiovasculaire training: in de loop van 2024 willen wij ook de mogelijkheid voor cardiovasculaire (=uithoudingsvermogen)  training gaan bieden. Dit houdt in: een korte, intensieve maar uiterst effectieve training. In de loop van het voorjaar hierover meer !!