Bedrijfspreventie

De gezondheid van werknemers beschermen

Door de wereldwijde vergrijzing en een ongezonde levensstijl neemt het aantal werknemers met klachten aan het houding- en bewegingsapparaat toe en groeit de behoefte aan preventieve maatregelen voor werknemers. Het DAVID preventie programma bestaat uit een interactief platform om werknemers van zowel grote als kleine bedrijven in diverse branches te begeleiden.

Bedrijven, arbodiensten en revalidatieklinieken kunnen hun vitaliteitsprogramma uitbreiden met preventieprogramma’s bij MC ForceMed. De interventie en preventie programma’s hebben ten doel de belastbaarheid van de werknemer te vergroten. Daarbij wordt gebruik gemaakt DAVID Preventie-apparatuur. In eerste instantie worden gezondheidsevaluaties door middel van vragenlijsten en mobiliteits- en krachtmetingen bij de werknemers uitgevoerd en bijgehouden in de cloud-based EVE software, vervolgens worden op basis van de resultaten individuele trainingsprogramma’s opgesteld en gemonitord.

Een betrokken team is essentieel

Mensen voelen zich beter en presteren beter als ze kunnen meedoen op het werk en in de maatschappij. Het is daarom essentieel om eventueel gezondheidsproblemen vroegtijdig te ondervangen. Niets is zo vervelend als ”onverwachte” uitval van mensen en middelen. Zowel voor de werknemers als de werkgever.

Met het DAVID preventie programma kunnen wij gezonde en betrokken teams opbouwen waarin een gezonde leefstijl en veiligheid voorop staan.

Geïndividualiseerde behandelprogramma’s

Het algemene doel van een succesvol behandelprogramma is dat de eventuele pijn afneemt, het werkverzuim afneemt en de levenskwaliteit toeneemt. Om dit doel te bereiken moet de actieve therapie progressief zijn en in overeenstemming met het vermogen van het individu om zich aan te passen aan het oefenprogramma.

De behandeling is altijd gebaseerd op een individuele beoordeling. De progressie van het programma volgt de subjectieve evaluatie van de ervaren weerstand en de pijnindicatoren van de werknemers. Wanneer de persoon de oefening heeft voltooid, vraagt het apparaat hoe moeilijk de persoon de oefening heeft ervaren. Met deze informatie past de software automatisch de gewichtsweerstand aan voor de volgende oefensessie, zodat de behandeling vordert in overeenstemming met de eigen mogelijkheden van de persoon.